KSNJ - nerezový stolový nástavec jednopatrový

KSNJ - nerezový stolový nástavec jednopatrový

Celonerezové vyhotovenie. Police tl. 40 mm vyztužená pozdĺžnymi výstuhami.

  • Na želanie vyrobíme akýkoľvek rozmer.
Odoslať požiadavku
Ceny sú uvedené bez DPH
Výška 300 (mm) Šírka (mm)
Dĺžka (mm) 300 350 400
800 3037 3175 3312
900 3172 3310 3447
1000 3308 3445 3583
1100 3443 3581 3718
1200 3578 3716 3853
1300 3714 3851 3989
1400 3849 3986 4124
1500 3984 4122 4259
1600 4120 4257 4395
1700 4255 4392 4530
1800 4390 4528 4665
1900 4525 4663 4800
2000 4661 4798 4936

Dopytový formulár